regulamin

Regulamin serwisu zestaregodrewna.pl

 

1. Informacje ogólne

1.1 Serwis dostępny pod adresem zestaregodrewna.pl jest prowadzony przez Rafała Cioka, zameldowanego przy ulicy Paderewskiego 144c/101, 04-438 Warszawa
1.2 Serwis umożliwia wystawianie producentom swoich produktów.
1.3 Kupującym jest każda osoba fizyczna lub prawna, która złoży zamówienie za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie zestaregodrewna.pl, formularza kontaktowego na tejże stronie lub numeru telefonu wskazanego na tejże stronie.
1.4 Sprzedającym jest producent zakupionego wyrobu. Paragon lub faktura są wystawiane przez Sprzedającego.

2. Transakcja sprzedaży

2.1 Zamówienia w serwisie można dokonać poprzez stronę internetową zestaregodrewna.pl wypełniając poprawnie formularz zamówienia.
2.2 Klient jest zobowiązany do podania w formularzu prawidłowych danych osobowych oraz teleadresowych.
2.3 Z chwilą, gdy kupujący zatwierdzi zamówienie, zostaje ono przyjęte do realizacji. Serwis zestaregodrewna.pl dołoży wszelkich starań, żeby potwierdzić zamówienie jak najszybciej, lecz zastrzega sobie 3 dni robocze na potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia zamówienia.
2.4 Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia potwierdzane jest przez sprzedającego drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3. Sposób i czas realizacji zamówienia

 

3.1 Czas realizacji zamówienia jest ustalany każdorazowo po przyjęciu zamówienia i zależy między innymi od zamówionego towaru i dostępności materiałów.
3.2 Dostarczenie zamówionego przez klienta towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy podany jest każdorazowo przy produkcie i uzależniony jest od jego masy i wielkości. Klient może również odebrać zamówienie osobiście, bezpośrednio od wykonawcy.
3.3 Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera (w momencie dostawy).

4. Cena i płatność

4.1 Wszystkie ceny znajdujące się na stronie internetowej Serwisu zestaregodrewna.pl są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Ceną wiążącą dla obu stron transakcji jest cena po której klient złożył zamówienie (widniejąca przy produkcie w chwili złożenia zamówienia).
4.2 Ceny podane przy produktach są wiążące dla produktu o wskazanych w opisie parametrach. W przypadku modyfikacji parametrów produktu na życzenie klienta cena może ulec zmianie i jest indywidualnie ustalana między klientem z producentem.
4.3 Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który doliczany jest w trakcie procesu składania zamówienia (widoczny w koszyku klienta).
4.4 Ceny widniejące na stronie serwisu zestaregodrewna.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4.5 Płatności za zamówiony produkt oraz koszt dostawy można dokonać za pobraniem w chwili dostarczenia towaru przez kuriera. Klient może również zapłacić za towar przy odbiorze osobistym, wtedy koszt dostawy wynosi 0 zł.

5. Reklamacje i odstąpienie od umowy

5.1 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres sklepu wskazany w pkt. 1.1, może to także zrobić drogą mailową na adres mail@rafalciok.com
5.2 W przypadku gdy kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy zobowiązany jest on do odesłania bądź osobistego zwrócenia produktu w niezmienionym stanie (nie noszącym śladów użytkowania), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu towarem. Ponadto kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru tak aby nie został on uszkodzony w transporcie. Zwrotu należy dokonać wraz ze wszystkimi załączonymi akcesoriami (np. części, instrukcja i warunki użytkowania, dowód zakupu, gwarancja). Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
5.3 Zwrot należności za towar dokonywany jest niezwłocznie na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.
5.4 Kupujący będący konsumentem ma prawo w ciągu 2 lat od wydania towaru złożyć reklamację jeżeli ujawni się niezgodność produktu z umową. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
5.5 Reklamację należy zgłosić z zachowaniem formy pisemnej za pomocą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres Sklepu z pkt 1.1.
5.6 W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji.

6. Dane osobowe

6.1 Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie. Jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi poprawne złożenie zamówienia.
6.2 Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia.

7. Postanowienia końcowe

7.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
7.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2014
7.3 Zatwierdzając zamówienie kupujący potwierdza zapoznanie się z regulaminem serwisu i jego akceptację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *